Snel zoeken

Manager Veiligheid & Naleving

Functie omschrijving Manager Veiligheid & Naleving

De uitdaging

Als afdelingsmanager ben je resultaatverantwoordelijk en mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en voor het realiseren van de bestuurlijke en ambtelijke doelen. Je maakt deel uit van het Managementteam van de gemeente. Naast afdelingsmanager ben je ook sparringpartner van de burgemeester.

De afdeling Veiligheid en Naleving faciliteert een leefbare, veilige en gezonde stad. De afgelopen jaren is binnen de afdeling gewerkt aan een cultuuromslag waarbij er verbinding is gelegd tussen vakmanschap en partnerschap. Samenwerking en resultaatgerichtheid zijn hierbij uitgangspunten. De bouwopdracht die is geformuleerd in het licht van de organisatieontwikkeling, is afgerond. Jij als afdelingsmanager Veiligheid & Naleving committeert je aan de sturing en juiste uitvoering hiervan. Je stuurt op integer handelen en op vraagstukken uit de stad, de organisatie en de partnerorganisaties. Daarnaast lever je een bijdrage aan het strategische concernbeleid.

Als manager veiligheid en naleving heb je onder andere met de volgende thema’s te maken:

Sturing

 • Ontwikkelen strategie inzake veiligheidsbeleid (in afstemming met de interne opdrachtgever);
 • Verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de afdeling;
 • Geeft vorm aan uitvoering van het Masterplan Integrale Veiligheid;
 • Geeft uitvoering aan de Visie op Naleving (concernbreed);
 • Adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders alsmede de directie

Integraal management

 • Geeft leiding aan de afdeling en zorgt voor de goede kwaliteit en kwantiteit;
 • Stuurt op constante kwaliteit van producten en diensten;
 • Motiveert, verbindt en weet de juiste mensen bij elkaar te brengen voor optimaal resultaat;
 • Initieert, regisseert en bewaakt de inrichting en oplevering van complexe programma’s en projecten;
 • Verbindt strategie met de operatie, stuurt en monitort de uitvoering waar nodig;
 • Stuurt op integraliteit en procesmatig en procesgericht werken.

Netwerken

 • Onderhoudt actieve relaties met de relevante (keten)partners;
 • Investeert actief en eigenstandig in het strategisch netwerk;
 • Investeert in een goede relatie en goede werkafspraken met de directie en het managementteam;
 • Brengt verschillende werelden (juristen, beleidsmakers, politiek bestuur en externe (verbonden) partijen) bij elkaar, en creëert een open en transparante cultuur.
 • Is vakinhoudelijk en strategisch een gedegen gesprekspartner binnen het domein van Veiligheid & Naleving, inclusief de driehoek met OM en politie;
 • Onderhoudt een actieve relatie met het College van B&W.

Functie eisen Manager Veiligheid & Naleving

Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Het betreft een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet ‘Nee, tenzij’, maar ‘Ja, mits’.

Natuurlijk vindt je je in de kernnormen, die staan voor onze cultuur.
 • Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht
 • Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, omgaan met tegengestelde belangen
 • Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren
 • (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit

De ideale kandidaat beschikt over…

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Brede ervaring als manager op het gebied van veiligheid, openbare orde en naleving;
 • Ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • Sterke communicatieve en vaardigheden;
 • Het vermogen om diplomatie te combineren met standvastigheid;
 • Ervaring in adviesvaardigheden;
 • Een 24/7- en ‘hands-on’-mentaliteit.

Bedrijfsprofiel

Het betreft waar veel kansen en ontwikkelingen plaatsvinden. Een stad waar je graag woont en werkt. Een stad waar iedereen meedoet en zich geborgen weet. Dit vereist een stevige basis van veiligheid: in en rond de woning, in de straat en in de buurt. Maar ook in het centrum van de stad, in het winkelgebied, op bedrijventerreinen. En verder: in De Peel, in de regio Oost-Brabant, want (on)veiligheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Veiligheid in de zin van zo weinig mogelijk criminaliteit en overlast. Maar ook veiligheid in de zin van veiligheidsgevoel. Daar staan we voor, daar werken we aan. Door veiligheidsproblemen zo goed mogelijk te voorkomen. En problemen die zich tóch voordoen, breed aan te pakken. De Gemeente werkt samen met een scala aan organisaties. Traditionele veiligheidsorganisaties zoals politie, Openbaar Ministerie, brandweer en veiligheidsregio, het Zorg- en Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Maar ook zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen. En maatschappelijke partners zoals woningcorporaties, ondernemersverenigingen, de industrie en kennispartners.

Dit geldt ook voor de gemeentelijk handhavings- en nalevingsvisie, die gericht is op interne en externe samenwerking. Er wordt breed intern en extern samengewerkt om het naleefgedrag te bevorderen. Daardoor is handhaving niet langer een geïsoleerd instrument maar een belangrijke schakel in de realisatie van een gezonde, veilige en leefbare stad.

We gaan veiligheid en naleving in de komende jaren op een andere manier te lijf. Een brede aanpak en slimme verbindingen komen nog meer voorop te staan. Vier sporen krijgen extra nadruk: 1. de relatie tussen veiligheid en leefbaarheid, 2. de verbinding van zorg en veiligheid, 3. intensief gebruik van de mogelijkheden van technologie en innovatie en 4. inzetten op actieve deelname van inwoners en ondernemers. Deze vier sporen zijn opgenomen in het Masterplan Veiligheid en Naleving.

Arbeidsvoorwaarden Manager Veiligheid & Naleving

Dit betreft een opdracht op tijdelijke basis. Waardering conform schaal 13 / 14 cao gemeenten (afhankelijk van ervaring).

Afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat zal bekeken worden en in overleg worden afgestemd waar de nadruk in deze opdracht zal komen te liggen. Gezamenlijk met de opdrachtgever wordt bekeken hoe de invulling er exact uit zal komen te zien.

Locatie

Eindhoven Op aanvraag

Vragen over deze vacature?

Joshua Deur
M: (06) 8343 2691
Manager Veiligheid & Naleving
Niet de vacature voor jou? Anderen bekeken ook:
in Alphen aan den Rijn
in Utrecht
in regio Gouda
Meer details
Match criteria
Hoogst afgeronde opleiding
 • HBO
 • WO
Gewenst aantal uren
 • 36 - 40 uur
Regio
 • Noord Brabant
Medewerkers
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.