Nieuwsbrief Zorg en Welzijn 23 september 2014 - Dag van de Thuiszorg
Verpleegkundigen: zelfsturend of in de “knip”?
Wilma Licht

Door Wilma Licht, consultant zorg

In het proces van herstructurering van de thuiszorg worden de rollen van professionals opnieuw verdeeld.

Vanaf 2015 zal er gewerkt gaan worden met zogenaamde segment 1- en segment 2-verpleegkundigen. Er komt een “knip” in de zorgverlening: eerst indicatie, dan pas uitvoering.

Voorheen, onder de AWBZ, moest de thuiszorg eerst via het CIZ aangevraagd worden. Pas na de indicatie werd bepaald wie de zorg zou gaan leveren. De cliënt kon zelf bepalen welke zorgorganisatie daarvoor ingeschakeld werd.

Dit had belangrijke nadelen. De lange procedure. De vele verschillende zorgverleners waarmee de cliënt te maken kreeg. De huisartsen reageerden daarop door te pleiten voor de herintroductie van de oude wijkverpleegkundige: een vertrouwenspersoon van de huisarts die naar de cliënt gaat en meteen handelend kan optreden.

Op zich een goed idee en het werd dan ook breed omarmd. Echter, deze werkwijze strookt niet met het principe van marktwerking. Want die wijkverpleegkundige hoort bij een organisatie en die organisatie krijgt dan automatisch de cliënt.

Lees meer

De praktijk van zelfsturende teams
Cliëntentevredenheidsonderzoek NIVEL: cliënten meer tevreden met zelfsturende teams dan bij reguliere thuiszorginstellingen. Lees meer
 
Over Matchpartner

De focus van Matchpartner Zorg en Welzijn ligt op de werving, selectie en detachering van professionals binnen de sector Zorg en Welzijn.

Door het inzetten van onze jarenlange ervaring en ons grote landelijke kandidatenbestand kunnen wij snel en kundig invulling geven aan tijdelijke en structurele personeelsaanvragen voor organisaties binnen de Zorg en Welzijn.

Is uw interesse gewekt?
Bezoek dan ook eens onze website 

“Legofilmpje” van Buurtzorg
Op ludieke wijze probeert Buurtzorg de spagaat duidelijk te maken die ontstaat door de indeling in segmenten Bekijk het filmpje
Financiële kaders wijkverpleging 2015
Onlangs verschenen de nieuwe offerterichtlijnen van Zorg en Zekerheid. Op een budget van 3,5 miljard wordt een bedrag 440 miljoen bezuinigd. Lees meer
Praktijkvoorbeeld: Wijkverpleegkundige aan het woord
Rick Bressers geniet van de gevarieerdheid en zelfstandigheid van het beroep wijkverpleegkundige: “Bij sommige mensen word je echt kind aan huis. Je krijgt drie zoenen als je binnenkomt, slagroom in je koffie..” Lees meer
VWS: budgettaire beheersbaarheid en prikkels tot ‘ontzorgen’
Het nieuwe bekostigingsmodel ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt sterk op beheersing van de kosten voor wijkverpleging. In 2015 wordt nog met een transitiemodel gewerkt. Lees meer