Re-integratie, Overheid en Verzuim september 2018 nieuwsbrief
Onbedoeld betuttelend

In het nieuws en in de publieke discussie: het grote aantal vrouwelijke deeltijdwerkers in Nederland.

Een discussie die soms onbedoeld betuttelend is. Lees bijvoorbeeld de woorden van minister Ingrid van Engelshoven in een persbericht:

“De hoge arbeidsparticipatie onder Nederlandse vrouwen is een mooi gegeven, sinds de jaren ’70 is dit flink toegenomen. Alleen lijkt het erop dat we blijven hangen in het model van toen, waarbij vrouwen te vaak kiezen voor een kleine deeltijdbaan. Belangrijk daarbij is dat we de vraag stellen of dit wel een vrije keuze is.”

Worstelingen op het werk heeft iedereen. Maar de worstelingen van mannen zijn heroïsch en de worstelingen van vrouwen problematisch.

In haar column van deze maand pleit collega Carin Veders er voor om, als het gaat om werkende vrouwen, de blik te verplaatsen van macroniveau naar microniveau. Van de verondersteld ambitieloze parttimer van de statistieken naar de hardwerkende, maar bescheiden multitasker van de werkelijkheid.

Wijze woorden, het lezen waard.

Bekijk al onze vacatures
Niks mis met een 'balanstrutje'
Carin Veders

Regelmatig worden er bij Matchpartner columns geschreven over uiteenlopende onderwerpen.

Ditmaal schrijft Carin Veders over de vele, vele meningen over vrouwen die parttime werken versus de dagelijkse realiteit.

"En ja hoor, daar komen ze weer uit alle hoeken en gaten, de criticasters van parttime onder-hun-niveau-werkende vrouwen. Zij weten de verspilling van vrouwelijk talent goed te becijferen, maar toch vind ik dat ze niet de kern raken. Misschien gebruiken de meeste vrouwen wel degelijk hun volle potentieel.

Aanleiding voor de consternatie dit keer: een aantal rapporten in opdracht van de overheid die gaan over ‘de keerzijde van parttime werk’. Onder andere één van het McKinsey Global Institute, waarin de harde feiten nog eens op een rijtje worden gezet.

Al enige tijd zijn de Nederlandse vrouwen hoger opgeleid dan de Nederlandse mannen. Ze scoren hoog als het gaat om inzet en ambitie, maar kiezen -zelfs zonder dat er kinderen in het spel zijn- voor een parttime baan. 230.000 vrouwen zouden financieel zelfstandig zijn als zij gemiddeld tussen de twee en vijf uur per week meer zouden werken, berekent McKinsey.

Koren op de molen van een overtuigde fulltimer, econome en feministe Heleen Mees, en zeker niet de eerste keer dat zij vlammend onder de aandacht brengt dat vrouwen het zichzelf onnodig moeilijk maken. Haar nuchtere advies: 'Versimpel je leven door vijf dagen te gaan werken'."
Lees meer

 
Top 10 vacatures in jouw vakgebied

Senior Bedrijfsarts - Hilversum Details
PraktijkOndersteuner Bedrijfsarts (POB) - Hilversum Details
Casemanager WGA - Hilversum Details
Senior Casemanager - Enschede Details
Consulenten Inkomen - Noord Holland Details
Consulenten Inkomen - Midden Nederland Details
Klantmanager WMO/Procesregisseur - Breda Details
Senior Bestemmingsplanjurist - Den Haag Details
Adviseur Veiligheid - Maastricht Details
Bouwinspecteur - Hilversum Details

Nieuws uit jouw vakgebied

Meer woningen is het devies van het kabinet. Maar de maatregelen die corporaties ondersteunen lijken teniet te worden gedaan door de hogere vennootschapsbelasting. De uitgesproken klimaatambities zijn mooi, vinden de decentrale overheden, maar nu ook eens daden graag! Lees meer

De Goudse brengt per 1 januari 2019 alle bestaande polissen over naar haar vernieuwde verzuimverzekering. Het nieuwe product heeft nieuwe voorwaarden en een nieuw, hoger tarief dat beter aansluit op het risicoprofiel. In eerste instantie waren de vernieuwingen alleen van toepassing voor nieuwe polissen. Lees meer

In de sector vervoer en opslag verzuimen meer mensen na een arbeidsongeval dan gemiddeld in Nederland. De sector staat op plaats 2 achter werknemers van waterbedrijven en afvalbeheer. Lees meer

Er zijn in 2017 8.300 schuldenaren toegelaten tot een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), blijkt uit de jaarmonitor van het Bureau Wsnp. Dat is een afname van 15 procent ten opzichte van 2016. Lees meer

Van iedereen die in Nederland een Ww-uitkering ontvangt van het UWV, heeft gemiddeld ongeveer 28 procent geen startkwalificatie, laat het UWV weten. Het percentage Ww-gerechtigden zonder startkwalificatie is het hoogst in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Lees meer

Gemeenten zijn op Prinsjesdag getrakteerd op een dikke min van 363 miljoen euro. Ze krijgen dit jaar 194 miljoen euro minder uit het gemeentefonds, terwijl het kabinet daar ook nog eens 169 miljoen euro uitneemt vanwege de hoeveelheid geld dat ze bij het btw-compensatiefonds hebben gedeclareerd. Lees meer

Nee, een tegeltaks mag het absoluut niet meer heten. Toch studeren gemeenten op de mogelijkheid om via meer differentiatie in de rioolheffing de lokale duurzaamheid een impuls te geven. Lees meer