Re-integratie, Overheid en Verzuim februari 2016 nieuwsbrief
Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze

Ziekteverzuim is één van de belangrijkste kostenposten voor veel organisaties.

Als je in staat bent het ziekteverzuim met 1,3% te reduceren dan betekent dat 1% kostenreductie voor de totale organisatie! Vaak is dat het verschil tussen financieel gezond of niet. De praktijk heeft bewezen dat verzuim wel degelijk beïnvloedbaar is.

Bijvoorbeeld door een goede werksfeer te creëren, verantwoordelijkheden collectief te maken, tijdig in te grijpen als mensen overbelast dreigen te raken en door gesprekken aan te gaan als medewerkers zich frequent ziek melden. 

Maar dan wel binnen de kaders die afgesproken zijn in de Wet Poortwachter. En daar kan het nog wel eens fout gaan als je verzuimbedrijf te gretig is.

Daarover gaat de column van collega Stephen Hoogenboom, Na de Verzuimpolitie.

Met vriendelijke groet,

Jules de Vries
Column: Na de Verzuimpolitie
Stephen Hoogenboom

Regelmatig worden er bij Matchpartner columns geschreven over uiteenlopende onderwerpen.

Ditmaal schrijft consultant Stephen Hoogenboom over de veranderingen binnen de verzuimbranche.

'De Zembla-reeks getiteld De Verzuimpolitie, over de praktijk van aanpak van ziekteverzuim binnen bedrijven, ligt alweer een aantal jaar achter ons.

Misschien herinnert u het zich nog: een anoniem bedrijfspand in Twente, verdachte hoofden met headsets op, dreigende muziek.

En een ronkende voice-over die een belangrijk deel van de arbodienstverlening in Nederland, de zogenaamde casemanagementbedrijven, eigenlijk al aan het begin van de uitzending neerzette als onbetrouwbaar....' Lees meer

 
Top 10 vacatures in jouw vakgebied

Civieltechnisch Toezichthouder, diverse opdrachtgevers - Nederland Details
Adviseur Inkoop en Contractmanagement - Rotterdam Details
Bouwinspecteur - Amsterdam Details
Klantmanager Inkomen - Almere Details
Kwaliteitsmedewerker Participatiewet / Wmo - Oldebroek Details
Allround klantmanager - Zaanstad Details
Arbeidsdeskundige in loondienst - Den Haag Details
Basisarts voor de sociale geneeskunde - Utrecht Details
Flexibele, servicegerichte arts (24-36 upw) - Amsterdam Details
Casemanager Verzuim - Amsterdam Details

Nieuws uit jouw vakgebied
Jules de Vries

Het voorkomen van ziekteverzuim is bij private verzekeraars niet in betere handen dan bij het UWV. Evenmin slagen zij erin zieke werknemers sneller weer aan het werk te krijgen. Lees meer

Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1200 naar 24.451. Lees meer

Rouw en verlies zorgen vaak voor ongemakkelijke momenten op de werkvloer. Een rouwprotocol kan dan verlichting bieden. Lees meer

Een werkloket voor ieder asielzoekerscentrum moet ervoor zorgen dat er meteen een arbeidsdossier komt voor vluchtelingen. Lees meer