Re-integratie, Overheid en Verzuim mei 2018 nieuwsbrief
Een heftig onderwerp

Via de mensen die wij bemiddelen horen we veel over hoe het reilt en zeilt in de samenleving.
Soms zijn er tegenstellingen tussen wat nodig is en wat er daadwerkelijk gebeurd.

Een verpleegkundige beschreef mij laatst hoe zij bij een oudere dame langs kwam. In de gang een ongebruikte rollator, glimmende folders van zorginstellingen op tafel. Maar ook: op de vloer een laag stof en in de koelkast beschimmeld eten. Vroeger was er een helpende 2 die dat oppakte, maar die was allang wegbezuinigd.

Collega Carin Veders zit in een ander segment van de markt, de jeugdzorg. Daar hoort zij veel verhalen van vechtscheidingen, verwaarlozing en heldhaftige pogingen om gezinnen met problemen bij elkaar te houden.

Het belang van het kind staat daarbij, terecht, voorop. Maar vooral ook het zo objectief mogelijk vaststellen van wat er speelt door professionals met veel ervaring. Helaas staat die professionaliteit nog wel eens onder druk…

 

Bekijk al onze vacatures
Het recht van een kind
Carin Veders

Regelmatig worden er bij Matchpartner columns geschreven over uiteenlopende onderwerpen.

Ditmaal schrijft Carin Veders, Consultant Jeugdzorg en Reclassering, over rechten die vóór alles gaan, de rechten van het kind.

"In Nederland worden veel zaken die diep ingrijpen in een mensenleven, zoals schulden, langdurige werkloosheid of jeugdzorg problematiek al snel benaderd vanuit een politiek en verzekeringstechnisch kader. Het gaat dan om doorlooptijden, budgettering, checks and balances, KPI’s.

Degene waar het eigenlijk over gaat raakt binnen de kortste keren uit beeld. Daarom vind ik het altijd nuttig en bovendien moreel gezond om vraagstukken rondom menselijke sores te bekijken in termen van grondrechten.

Bijvoorbeeld: Verdient een alleenstaande bejaarde niet maatregelen om eenzaamheid, stil lijden en een eventuele euthanasiewens te voorkomen? Is (hulp bij) het vinden van een baan, waardoor een burger in zijn bestaan kan voorzien, niet een mensenrecht?

Dat zijn nog relatieve luxeproblemen binnen de verzorgingsstaat, als je het vergelijkt met de jeugdzorg. Daar gaat het om de universele rechten van mensen die zich niet kunnen weren, namelijk kinderen. En kinderen hebben één belangrijk grondrecht: het recht om niet mishandeld te worden." Lees meer

 
Top 10 vacatures in jouw vakgebied

Consulent Participatie - Regio Leiden Details
Klantmanager Schuldhulpverlening - Regio Rotterdam Details
Inkomensconsulent Intake - Rotterdam Details
Casemanager/ Verzuimspecialist - Hilversum Details
Bedrijfsarts - Groningen Details
Casemanager WGA - Hilversum Details
Projectleider Civiele Techniek - Rotterdam Details
Juridisch planoloog - Rotterdam Details
Beleidsmedewerker Verkeer - Den Haag Details
Medewerker Vergunningen APV - Amsterdam Details

Nieuws uit jouw vakgebied

De griepgolf die de afgelopen maanden over Nederland spoelde, heeft werkgevers 1,3 miljard euro aan ziekteverlof gekost, vooral door verzuim van mannen. Het bedrag is meer dan twee keer zoveel als het griepseizoen van een jaar geleden. Lees meer

Het UWV kan naast bedrijfseconomisch ontslag ook een arbeidsovereenkomst opzeggen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit is ontslaggrond b in de serie van ontslaggronden. Lees meer

De lessen die geleerd worden uit de operatie Basisregistratie Personen moeten niet alleen op de Basisregistratie Personen (BRP) worden toegepast maar ook worden besproken in de bredere context van het ministerie en de Rijksoverheid. Lees meer

De beoogde bezuiniging van 136 miljoen euro op het beheer van rijksvastgoed wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd. De opbrengst van de verkoop van panden is daarnaast nihil. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer. Lees meer

Gemeenten krijgen de komende drie jaar 72 miljoen euro om de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening en de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. Dit wordt via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Lees meer