Re-integratie, Overheid en Verzuim juli 2018 nieuwsbrief
Blinde vlekken, onopgemerkte blunders

Oogkleppen, blinde vlekken, gemiste kansen, onopgemerkte blunders. Ziehier het voorland van de gemiddelde recruiter.

Recruiters besteden volgens onderzoek gemiddeld zo’n 6 seconden aan het scannen van een cv. Best kort, lijkt het, om een goed beeld te krijgen van opleiding, ervaring, interesses en competenties van de kandidaat.

Vaak wordt er slechts naar een paar harde eisen gekeken, de eisen van een vacature waar de recruiter net toevallig mee bezig is.

Vacatures zijn ideaalplaatjes en cv’s zijn momentopnames. Collega Daniel Petitjean liep mee met een klantmanager werk van een gemeente. Hij zag hoeveel tijd mensen in een sollicitatie steken en realiseerde zich dat het roer om moet.

Veel plezier met Daniel's column deze maand, waarin hij zijn nieuwe inzichten heeft verwerkt.

Oogkleppen
Daniel Petitjean

Regelmatig worden er bij Matchpartner columns geschreven over uiteenlopende onderwerpen.

Ditmaal schrijft Daniel Petitjean, Consultant Gemeente, over het afwijzen van kandidaten.

“Wat is eigenlijk de meerwaarde dat jullie er tussen zitten?” Als een werkgever of een werkzoekende een dergelijke vraag aan ons recruiters stelt, is het eventjes ongemakkelijk. Het gaat tenslotte om niets minder dan onze bestaansreden, onze dagelijkse bron van inkomsten.

Toch is het een goede vraag. Makkelijk te beantwoorden ook trouwens. Ik zou zeggen: vanwege de geïnvesteerde tijd. We zijn de hele dag bezig met netwerken om de meest geschikte kandidaten te vinden, en selecteren daarbij streng. Zelf houd ik mij al vier jaar intensief bezig met vacatures in het zogenaamde Sociaal Domein.

Toch heb ik de laatste tijd een probleem. Ik betrap mezelf er op dat het afwijzen van een kandidaat soms wel erg een automatisme wordt. En ik voel mij bezwaard als ik mensen aan de hand van de strenge criteria van de vacature afwijs, vooral als zij verder goed gekwalificeerd en gemotiveerd zijn. Hebben we niet teveel oogkleppen op? [/bteaser] 
 
Laatst ben ik een dag gaan meelopen met een klantmanager werk, iemand die bijstandsgerechtigden begeleidt naar scholing of werk. Deze vertelde mij dat hij samen met een kandidaat soms wel vier uur bezig is om een curriculum vitae te bouwen en een fatsoenlijke motivatie te schrijven. En dat deze werkzoekende dan, soms pas na weken, een standaardafwijzing terug krijgt, gebaseerd op algemeenheden en aannames. Heel frustrerend en al helemaal niet motiverend..." Lees meer

 
Top 10 vacatures in jouw vakgebied

Arbeidsdeskundige - Landelijk diverse mogelijkheden Details
Consulent Inkomen - Roosendaal Details
Klantmanager Doelmatigheid - Regio West-Brabant Details
Allround Klantmanager - Zoetermeer Details
Bouwinspecteur - Delft Details
Bouwplantoetser Wabo - Delft Details
Planeconoom - Amsterdam Details
Casemanager/ Verzuimspecialist - Alkmaar Details
Senior Bedrijfsarts - Hilversum Details
Arts Bedrijfsgeneeskunde - Utrecht Details

Bekijk al onze vacatures
Nieuws uit jouw vakgebied

Het gemiddelde verzuim in Nederland van medewerkers werkzaam in het mkb ( 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%). Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data. Lees meer

Medewerkers met een gezonde levensstijl zijn 30 procent productiever en daarnaast zorgen vitale medewerkers voor 20 procent reductie van het ziekteverzuim. Dit betekent dat fitte medewerkers voor organisaties van onschatbare waarde zijn. Lees meer

In 2017 had 3,4 procent van de werknemers een arbeidsongeval. De helft daarvan was de volgende dag weer aan het werk, maar 1,2 procent van alle werknemers verzuimde vier of meer dagen als gevolg van een arbeidsongeval. Lees meer

De G40, het netwerk van de 40 grootste steden in Nederland, is enthousiast over het bereikte resultaat, maar vindt dat er nog veel onduidelijk is over de rol van gemeenten bij de ontwikkeling van de energie-infrastructuur. Lees meer

Met de komst van de Omgevingswet gaan gemeenten aan de slag met omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ook het cultureel erfgoed komt daarbij aan bod. Een belangrijk onderdeel daarvan is de archeologie.  Lees meer