Verkoop rijksvastgoed levert amper wat op

De beoogde bezuiniging van 136 miljoen euro op het beheer van rijksvastgoed wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd. De opbrengst van de verkoop van panden is daarnaast nihil. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer.

Boekwaarde
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de afgelopen jaren 83 panden verkocht voor 259 miljoen euro. Volgens de overzichten van het RVB lijkt er, na aftrek van de boekwaarde, een resultaat van 102 miljoen euro behaald. Dat klopt niet, constateert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat het RVB in de jaren voor de verkoop op die 83 panden 100 miljoen euro extra heeft afgeboekt. ‘Uitgaande van de boekwaarde voorafgaand aan het besluit tot afstoot van het vastgoed (257 miljoen euro) bedraagt het resultaat van de verkoop van een groot aantal panden dus per saldo 2 miljoen euro’, concludeert de Algemene Rekenkamer.

Beperkt inzicht
Vanaf 2010 moet het RVB twintig procent (structureel 136 miljoen euro) hebben bezuinigd op de totale huisvestingslasten van de rijksoverheid. Er is ‘beperkt inzicht’ in de tot nu toe gerealiseerde bezuinigingen, concludeert de Algemene Rekenkamer. ‘Zo weet het RVB bijvoorbeeld niet precies hoeveel het vooraf heeft moeten investeren om op langere termijn te kunnen besparen. Nu door de aantrekkende economie (ver)bouw- en investeringskosten stijgen en daarnaast de behoefte aan rijksvastgoed toeneemt, is het onwaarschijnlijk dat de beoogde besparing zal worden gerealiseerd.’

Geen vertrouwen
De Algemene Rekenkamer heeft er evenmin vertrouwen in dat de bezuiniging op de eigen organisatie zal worden gerealiseerd. ‘Ondanks besparingen op onder meer ICT en vermindering van huisvestingslocaties zijn de organisatiekosten de afgelopen jaren toegenomen.’

Feitelijke realisatie
De minister van Binnenlandse Zaken moet de huisvestingsplannen van het rijk heroverwegen, adviseert de Algemene Rekenkamer. Ook moet nog eens goed worden gekeken naar de haalbaarheid van de bezuinigingen. De Kamer moet beter worden geïnformeerd over de feitelijke realisatie van de besparingen op het rijksvastgoed.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl