Specialistische bedrijfsarts moet kankerpatiënten aan het werk houden

(Ex-)Kankerpatiënten die graag aan het werk willen, hebben het niet makkelijk. Bijna een kwart van de genezen patiënten, krijgt uiteindelijk toch ontslag. Het Rode Kruis Ziekenhuis en Zorg van de Zaak hebben de oplossing.

Ron Rietbroek (internist in het Rode Kruis Ziekenhuis) en Jansje Wiegman (bedrijfsarts bij koepelorganisatie Zorg van de Zaak) zijn beiden gespecialiseerd in oncologie en zien dat werkgevers en bedrijfsartsen het moeilijk vinden om kankerpatiënten op de juiste manier te benaderen. In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 40.000 werknemers de diagnose kanker.

Tijd voor patiënten
Het Rode Kruis Ziekenhuis en Zorg van de Zaak startten daarom exact twee jaar geleden, op Wereld Kankerdag, een pilot waarbij 34 patiënten met problemen op werk hulp kregen van een gespecialiseerde en onafhankelijke bedrijfsarts. ,,De mensen die binnenkwamen hadden allemaal problemen: vermoeidheid, onzekerheid over de toekomst op werk en financieel gebied of ze hadden te maken met onbegrip vanuit de werkgever of bedrijfsarts. 22 Mensen zijn succesvol gereïntegreerd”, vertelt Rietbroek. Wiegman vult aan: ,,Kanker is heel erg ontregelend. We proberen door coaching mensen zelf de regie weer te laten nemen.”

Dat lukt vooral, ervaren ze, door de tijd te nemen voor patiënten. ,,Een gemiddelde bedrijfsarts heeft twintig minuten, maximaal een half uur de tijd. Wij hebben een uitgebreid gesprek met aanvullende vragenlijsten waarin we in twee uur tijd de problemen in een breder kader plaatsen. Als het nodig is, treden we daarna nog in contact met de betrokken bedrijfsarts of werkgever", aldus Wiegman.

Voor bedrijfsartsen is er sinds kort een richtlijn beschikbaar over de omgang met kankerpatiënten, maar die wordt nog onvoldoende toegepast, vindt het tweetal. ,,Bedrijfsartsen zijn van goede wil en willen het belang van de patiënt voorop stellen, maar de tools, tijd en kennis zijn vaak niet voldoende. Je moet gespecialiseerd zijn in oncologie”, zegt Rietbroek.

Betrokken blijven
Het allerbelangrijkste voor zowel werkgever als patiënt is het behouden van contact met het werk tijdens de behandeling, benadrukken de twee specialisten. ,,Als je een diagnose hoort, denk je niet meteen aan werk. Maar het is juist ontzettend belangrijk om in het traject contact te houden en zelfs langs te gaan. Als de afstand groot is, ken je niemand meer en raak je uit beeld.”

De pilot van Rietbroek en Wiegman krijgt een vervolg en het ziekenhuis behoudt de poli waar patiënten geholpen worden bij het mogelijke reïntegratie-traject. Ze vinden dat het in de toekomst onderdeel wordt van de standaard oncologische zorg en gefinancierd wordt door de zorgverzekering.

Rietbroek: ,,Als we dit in Nederland goed regelen, levert dit meer tevredenheid op bij patiënten. Wij als behandelaars zien de patiënten opbloeien en ook uit macro-economisch perspectief is het waardevol. Het geld dat je erin stopt, komt er ook weer uit doordat deze ex-patiënten vaker deel kunnen nemen aan het arbeidsproces."

Bron: www.ad.nl