Bedrijfsarts gaat zwangere werkneemsters intensiever begeleiden

Voor zwangere werkneemsters kan doorwerken zo zwaar zijn, dat zij vroegtijdig uitvallen. Tijdige aanpassingen van het werkpakket en begeleiding door de bedrijfsarts kan ziekteverzuim voorkomen. Daarom werken bedrijfsartsen nu met een nieuwe richtlijn voor de begeleiding van werkneemsters die zwanger zijn, of na het bevallingsverlof weer aan het werk gaan. Dat moet ook tot betere gezondheid van moeder én kind leiden.

Helemaal nieuw is de richtlijn van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen NVAB niet. Al in 2007 werd ingezet op het houden van een preventief consult. In de nieuwe richtlijn krijgt het consult van de bedrijfsarts nog meer gewicht.

Bedrijfsarts houdt preventief consult
De bedrijfsarts zal de nieuwe richtlijn toepassen als er sprake is van klachten of complicaties bij zwangere werkenden en bij moeders die na het bevallingsverlof weer aan het werk gaan. De nadruk ligt op preventie, omdat dit tot aanzienlijke verbetering kan leiden van de gezondheid van zwangere werkenden en hun (ongeboren) kind.

In de eerste versie van de richtlijn werd het preventief consult door de bedrijfsarts geïntroduceerd. In de nu herziene richtlijn krijgt dat consult een centralere rol. Tijdige aanpassingen in het werk, bijvoorbeeld vermindering van uren, verlichting van taken of vervangend werk, kunnen ziekteverzuim tijdens de zwangerschap voorkomen.

Preventief organisatieadvies van de bedrijfsarts
Ook biedt de richtlijn bedrijfsartsen een concreet handvat bij het vertalen van risicofactoren naar een preventief organisatiegericht beleidsadvies aan werkgevers. Want voorlichting en preventief beleid levert gezondheidswinst op en lager verzuim, zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte.

De bedrijfsartsen denken zo ook bij te dragen aan vermindering van afwijkingen bij zowel de zwangere zelf als het kind, zoals een laag geboortegewicht of vroeggeboorte.

Bron: www.personeelsnet.nl