Omwonenden Schiphol willen banen in zee

Schiphol zou kunnen uitbreiden met start- en landingsbanen voor de kust in zee. Dat is een van de opties die zo'n zestig bewonersgroepen in de regio voorstellen in het rapport Vlucht naar Voren, dat dinsdag wordt overhandigd aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

Alternatieven
De bewoners willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek begint naar de alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven op de huidige plek. Volgens hen kan Lelystad Airport, dat het drukke Schiphol moet ontlasten, op de lange termijn niet voorzien in de behoefte. Ze vrezen voor een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu in de wijde omgeving van Schiphol als niet snel wordt gekeken naar alternatieven. Uitbreiding van het aantal banen is voor hen onacceptabel, zeggen ze in een verklaring.Draconische maatregelen

De bewoners zijn bang dat als er geen goed alternatief is, de luchtvaart vastloopt met 'draconische maatregelen' tot gevolg. 'Zoals het afschaffen van milieuregels, maximaal concentreren van geluidshinder en afbreken van woonwijken.' De bewoners willen dat de minister bij het onderzoek de wetenschap, het bedrijfsleven maar ook de omwonenden in de omgeving van luchthavens betrekt.Ambitie

Het idee voor banen in zee biedt volgens de opstellers van het rapport op lange termijn mogelijkheden voor het verplaatsen van 'de hub' Schiphol. 'Nederland is toe aan een uitdagend project dat ons land sterker en leefbaarder maakt. Daar is durf voor nodig en het ambitieniveau waarmee de Afsluitdijk en de Deltawerken zijn aangelegd.' (ANP)

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl