Rijk wil stagnerende woningbouw vlottrekken

Het rijk neemt de komende jaren ‘een actievere en regisserende rol op zich’ om de woningbouw in de grote stedelijke regio’s sneller op gang te helpen. Dat staat in de Kamerbrief die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft verstuurd naar aanleiding van het rapport ‘Staat van de woningmarkt 2017’.

Realistisch en ambitieus
Ollongren verklaart inmiddels al in gesprek te zijn met ‘belangrijke stakeholders’, waartoe ze niet alleen (randstedelijke) gemeenten en provincies maar ook corporaties, ontwikkelaars en investeerders rekent. ‘Deze afspraken moeten ambitieus zijn maar ook realistisch en passend bij de regionale context. Omdat de regionale verschillen groot zijn, is het niet zinvol om hier een landelijke uniforme aanpak voor te formuleren.’

Aantal verkochte woningen verdubbeld
Het aantal in Nederland verkochte woningen verdubbelde in drie jaar tijd van 110.000 (2013) naar 215.000 in 2016. De gemiddelde verkoopprijs steeg in die drie jaar met in totaal 21 procent. Hoewel ook het aantal nieuwgebouwde woningen in 2016 opliep naar 55.000 – het hoogste niveau sinds 2011 – wordt gezien de toename van het aantal huishoudens voor de komende jaren een verder oplopende spanning op de huizenmarkt verwacht.

Ook verduurzaming moet sneller
Niet alleen op het gebied van woningbouw, ook met het verduurzamen van woningen is nog een slag te maken. In 2016 beschikten ruim 3,2 miljoen woningen over een definitief energielabel, zo’n 42 procent van de totale woningvoorraad. Dit is voornamelijk corporatiebezit. Bij bijna zes op de tien woningen betrof dat een label A, B of C. Dat betekent dat bij ruim drie miljoen woningen actie van eigenaren-bewoners, corporaties en particuliere verhuurders is vereist om tot minimaal label C te komen. Ollongren: ‘Voor de komende jaren is (…) een forse versnelling in de verduurzaming van de gebouwde omgeving nodig om een CO2-reductie van 49 procent te bereiken in 2030.’

Ambitie
Het nieuwe kabinet wil dat aan het eind van de regeerperiode 50.000 nieuwbouwwoningen aardgasloos worden opgeleverd en dat nieuwe woningen en gebouwen ‘in de regel niet meer met aardgas verwarmd worden’. Ook moeten dan 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasvrij zijn gemaakt.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl