Vangnetuitkering participatiewet voor 213 gemeenten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in totaal 138 miljoen euro aan vangnetuitkering toegekend aan 213 gemeenten met een tekort op het bijstandsbudget.

Eigen middelen
De toegekende vangnetuitkering is bedoeld om de gemeentelijke bijstandstekorten over het jaar 2016 te compenseren. Volgens het ministerie van SZW was het totale tekort op het zogenoemde macrobudget in 2016 zo’n 275 miljoen euro. Divosa meldde in april zelfs een gezamenlijk tekort bij gemeenten van 332 miljoen euro over 2016. Acht op de tien gemeenten had volgens Divosa te weinig geld om de uitkeringen (bijstand, IOAW, IOAZ, bijstand voor zelfstandigen) uit te betalen en moest de eigen middelen aanspreken. Daarbij betrof het met name de kleinere gemeenten.

Omlaag bijgesteld
Om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling, moet het tekort op de uitkeringen van een gemeente tenminste vijf procent bedragen of hoger uitvallen dan 30 euro per inwoner. Volgens het ministerie van SZW hebben veel gemeenten een beroep op de regeling gedaan omdat de vereisten in 2015 omlaag zijn bijgesteld. De gemeenten waaraan een vangnetregeling is toegekend krijgen eind november bericht over het bedrag dat ze van het ministerie ontvangen.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl