Gemeenten laten het afweten bij aanpak mensenhandel

In ruim 1 op de 3 Nederlandse gemeenten heeft men geen idee of er mensenhandel voorkomt. En 95 procent van de gemeenten heeft geen specifiek beleid op dit gebied. Dat blijkt uit de Tiende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel die donderdag 9 november is verschenen.

Afweten
Nederlandse gemeenten laten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel, zo is te lezen in de rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In 35 procent van de gemeenten heeft men geen idee of mensenhandel voorkomt. Hoe kleiner de gemeente, hoe vaker het aan zicht ontbreekt. Dit vindt de Nationaal Rapporteur zorgwekkend, omdat mensenhandel niet alleen in grote steden, maar ook in kleinere gemeenten voorkomt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg en opvang van slachtoffers. Bovendien kunnen zij slachtoffers van mensenhandel signaleren en met gemeentelijke bevoegdheden daders aanpakken.

Geen beleid
Toch geeft ruim 95 procent van de gemeenten aan geen specifiek beleid over mensenhandel te hebben. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer vindt dat gemeenten een actieve rol moeten spelen bij de aanpak van mensenhandel, onder andere door lokaal beleid te ontwikkelen. ‘Het onderwerp mensenhandel moet in alle gemeenten op de agenda om te zorgen dat we geen slachtoffers en daders missen.’

Artsen
Daarnaast ziet de rapporteur kansen in het betrekken van dokters en verpleegkundigen de aanpak van mensenhandel. Uit haar onderzoek blijkt dat 50 procent van de medische professionals in contact komt met slachtoffers van mensenhandel, maar dat artsen nog nauwelijks getraind worden om met deze situaties om te gaan. Medische professionals zouden volgens Dettemijer vooral in een vroeg stadium het verschil kunnen maken. ‘In één zaak was een slachtoffer zeventien keer met verwondingen bij diverse artsen geweest, en toch was er niet één arts die de uitbuiting en mishandeling signaleerde.’

Herkennen
In het onderzoek geeft 50 procent van de artsen aan ooit een slachtoffer van mensenhandel op het spreekuur te hebben gehad, maar nog te vaak wordt hieraan geen gevolg gegeven. ‘Het is belangrijk dat artsen worden getraind in het herkennen van mensenhandel’, aldus de Nationaal Rapporteur.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl