Laagterecord aan bouwvergunningen afgegeven

In 2016 is door gemeenten een laagterecord aan bouwvergunningen aan woningcorperaties afgegeven, slechts 4100. Ook het totaal aantal verleende bouwvergunningen is vorig jaar gedaald ten opzichte van 2015 naar circa 51.000 woningen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value in samenwerking met ABF Research.

Het woningtekort in Nederland bereikt waarschijnlijk in 2018 het hoogtepunt. Pas na 2019 zal het tekort gaan dalen, omdat er dan meer woningen worden bijgebouwd dan er huishoudens bijkomen. Er wordt volgens het onderzoek nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten, met name aan middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen is een tekort. Maar in 2016 zijn er minder bouwvergunningen door gemeenten verleend dan in 2015.

Bouwvergunningen

In 2016 is het aantal verleende bouwvergunningen gedaald naar circa 51.000 woningen, in 2015 waren er dat 53.500. Het statistisch woningtekort bedraagt begin 2017 naar schatting 178.000 woningen en op de piek in 2018 zullen dit ongeveer 200.000 woningen zijn. Naar verwachting worden vanaf 2019 jaarlijks meer woningen gebouwd dan er huishoudens bijkomen. De tekorten zullen het grootste zijn in de regio’s Groot-Amsterdam met 6 procent en Utrecht met 4 procent. In geen enkele regio is sprake van krimp van het aantal huishoudens.

Woningcorporaties hebben in hun jaarlijkse prospectieve informatie (dPi) aangegeven circa 20.000 woningen per jaar aan hun voorraad toe te willen voegen. Het aantal afgegeven bouwvergunningen bereikte echter in 2016, met slechts 4100 afgegeven vergunningen, een dieptepunt. Door een positieve financiële situatie heeft een merendeel van de corporaties nu de mogelijkheid te investeren in sociale huurwoningen en het verduurzamen van het oudere bezit. Verduurzaming zal de komende jaren belangrijker gaan worden omdat circa 55 procent van de corporatievoorraad ouder is dan 35 jaar.

Senioren

Voor circa 100.000 ouderen met een mobiliteitsbeperking is de komende jaren een aangepast programma nodig. De afgelopen jaren is er ook te weinig bijgebouwd voor de groeiende doelgroep ouderen, waardoor het lastig kan worden passende huisvesting te vinden. Het aantal beleggers dat wil investeren in woningen voor senioren neemt nu toe.

Middensegment

Net als eerdere berichten en rapporten geeft het rapport van Capital Value aan dat een groter middensegment op de woningmarkt hoognodig is. Gezien de huidige en toekomstige vraag kan het vergroten van de voorraad middeldure huurwoningen niet alleen door nieuwbouw worden gerealiseerd. Kees van Harten, directeur Capital Value: “Corporaties kunnen hier gezien hun omvangrijke woningvoorraad een sleutelrol in spelen. De sector bezit aanzienlijk meer woningen voor de doelgroep dan nodig, gedefinieerd in de Woningwet. Een andere inzet of verkoop van delen die voor het midden geschikt zijn, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het middensegment.”

Bron: www.gemeente.nu