Ontslagen ambtenaren moeilijk weer aan de bak

Van alle ontslagen werknemers behoren ambtenaren tot de groep die het minst makkelijk weer aan het werk komt. Volgens het UWV heeft slechts 46 procent van de ambtenaren binnen een jaar weer een baan gevonden, terwijl het gemiddelde op de arbeidsmarkt 70 procent is. Alleen medewerkers uit de financiële sector doen het nog slechter, daarvan werkt er 38 procent weer binnen een jaar. Het openbaar bestuur behoort nog steeds tot de krimpsectoren, ook het komende jaar nog denkt het UWV.

Veldslag
Bij de overheid heeft er de afgelopen jaren een personele veldslag plaatsgevonden, vooral bij gemeenten. In de periode 2009-2015 is de afname van personeel in totaal bijna 13 procent. In 2015 werkten er in totaal 156.000 personen bij gemeenten, 1,9 procent minder dan in 2014 volgens de Personeelmonitor 2015. De daling van gemeenteambtenaren was procentueel het grootst (4,4 procent) voor gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners, op de G4 na. Tweederde van de gemeenten geeft aan dat de bezuinigingen de grootste oorzaak zijn voor de krimpende personeelsbezetting. Er werkten in 2014 overigens meer medewerkers van 60 jaar of ouder bij de gemeente dan medewerkers onder de 35 jaar. In 2015 was meer dan 50.000 van de zestigers tevergeefs op zoek naar werk. Nooit eerder was de werkloosheid in deze groep zo hoog, meldde het economisch bureau van ING al eerder.

Andere sector
Van de vele ambtenaren die zonder werk kwamen te zitten had het merendeel binnen een jaar dus nog geen werk. Van degenen die wel snel weer een baan vonden stapte het merendeel over naar een andere sector (42 procent). Zo zoekt het merendeel het in de zakelijk dienstverlening. Slechts 2 procent van hen kiest ervoor zelfstandig te worden. Overigens blijft 34 procent wel gewoon in de overheidssector.


Duurzame werkhervatting
Er is ook goed nieuws. Als de ambtenaar uiteindelijk een baan heeft gevonden dan weet hij die ook het langst te behouden. Van de 42 procent die binnen een jaar weer aan de slag is, blijft 32 procent daar in elk geval het hele jaar werkzaam. Als je alleen rekening houden met duurzame werkhervattingen, dan scoort het openbaar bestuur juist weer bovengemiddeld. Uitzendwerk staat hierbij bovenaan, maar daarna volgt het onderwijs, delen van de zorg en het openbaar bestuur. Toch behoort de overheid na de crisis wel tot de sectoren waar het banenverlies doorgaat. Samen met enkele zorgsectoren, de financiële dienstverlening en de bouw.

Pesimistisch
Overigens zijn ambtenaren wel realistisch over hun kansen op de arbeidsmarkt, zo bleek uit onderzoek van CAOP en TNO, eerder dit jaar. In vergelijking met de rest van de arbeidsmarkt scoren ambtenaren laag als ze de vraag wordt gesteld of ze denken makkelijk ander werk te kunnen vinden. Het verschil in optimisme met hun collega’s uit het bedrijfsleven is meer dan 10 procent.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl