Top 3: Actiepunten tegen leegstand winkels

Tijd voor actie, vinden 50 gemeenten en het ministerie van Economische Zaken. In de Retailagenda voor 2015 staan afspraken om de retailsector een duw in de rug te geven.
Het ministerie zet de belangrijkste afspraken op een rij:

  1. Minder leegstand door marktconforme huur voor winkels
  2. Meer ruimte om winkels te combineren met horeca
  3. Extra scholing voor het winkelpersoneel.

De Retailagenda (zie bijlage) moet winkelgebieden compacter en prettiger maken. Momenteel staat 7,5 procent van de winkels leeg; 30 procent van de winkeloppervlakte uit overcapaciteit. "Nog dit jaar maken 50 gemeenten afspraken in zogenaamde RetailDeals om ondernemers kansen te bieden en om de leegstand tegen te gaan", aldus het ministerie.

"In plaats van de winkelhuren te baseren op historische prijzen, spreken verhuurders en winkeliers af om marktconforme huren toe te passen. Ook gaat een aantal gemeenten met vastgoedeigenaren en winkeliers aan de slag om overbodige vierkante meters winkelruimte terug te dringen."

Regeldruk
Ook de regeldruk is een aandachtspunt. Daarom gaan twaalf gemeenten experimenteren met het verminderen van regels voor winkeliers. "Hierdoor kunnen ondernemers makkelijker horecafaciliteiten en dienstverlening in hun winkel combineren", is een voorbeeld om winkelgebieden levendig te maken.

Voor gemeenten ligt een Retaildeal Toolkit klaar met onder mee uitleg over planschade, bedrijfsinvesteringszones en scenarioplanning. Provincies wordt aangeraden tijdens de bestuursperiode 2015-2019 echt de regie te pakken. Goede voorbeelden in de agenda moet hen daartoe inspireren.

Minister Henk Kamp benadrukt in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat juist nu het moment is gekomen aan de slag te gaan. "Nu het herstel van de Nederlandse economie zich doorzet en de consumentenbestedingen aantrekken, gaat het ook weer de goede kant op met de detailhandel."

Bron: www,gemeente.nu