Gemeenten kopen massaal samen zorg in

Gemeenten trekken massaal samen op bij de inkoop van zorg.
Dat meldt de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. De krant telde 264 samenwerkingsverbanden.
Geen enkele gemeente acht zich volgens de Volkskrant in staat om alle nieuwe taken op het gebied van de thuiszorg, langdurige zorg en jeugdzorg zelfstandig uit te voeren. Iedere gemeente heeft één of meerdere samenwerkingsverbanden gesloten, met name op het gebied van zorginkoop. Gemiddeld sluiten gemeenten met 10tot 16 buurtgemeenten contracten.

Lokaal maatwerk
De inkoopsamenwerking zet de lokale democratische controle onder druk, vinden veel raadsleden. Zodra gemeenten gezamenlijk een contract hebben gesloten is het voor raadsleden van individuele gemeenten vrijwel onmogelijk om nog veranderingen aan te brengen. Daarmee staat de intergemeentelijke samenwerking ook op gespannen voet met lokaal maatwerk, één van de centrale doelstellingen van de overheveling van zorgtaken.

Bron: www.telegraaf.nl