'Gemeenten en Rijk steggelen over zorgbudget'

Gemeenten zijn nog altijd bezorgd, omdat zij te weinig geld van het Rijk zouden krijgen voor hun nieuwe takenpakket op het gebied van zorg en werk.
Dat schrijft het Financieele Dagblad maandag.

Sinds 1 januari heeft het kabinet de langdurige zorg, de jeugdzorg en de re-integratie van arbeidsgehandicapten naar de gemeenten gedecentraliseerd. Maar beide partijen steggelen nog altijd over de verdeling van de budgetten hiervoor.

Dat blijkt uit onderzoek van het FD naar de begrotingen van de veertig grootste gemeenten in Nederland. Bijna allemaal hebben zij reserves aangelegd om de decentralisatieoperatie in goede banen te leiden, in totaal voor een bedrag van 350 miljoen euro.

Enkele gemeenten, waaronder Apeldoorn, zijn niet in staat extra geld op hun begroting vrij te krijgen, mede doordat zij te maken hebben gehad met flinke verliezen op hun grondbezit.

Bron: www.nu.nl